Bibliografia

Sobre la inscripció de Diògenes


THE EPICUREAN INSCRIPTION. M. F. Smith. Bibilopolis 1993.

Introducció, text i traducció dels fragments recuperats fins al 1991.


SUPPLEMENT TO DIOGENES OF OINOANDA. The epicurean inscription. M. F. Smith. Bibilopolis 2003.

Text i traducció dels fragments recuperats del 1992 al 2003.


THE PHILOSOPHICAL INSCRIPTION OF DIOGENES OF OINOANDA. M. F. Smith. Österreiche Akademie der Wissenschaften 1996.Text, dibuix i descripció dels fragments recuperats fins al 1996.


EPICURUS IN LYCIA. The Second-Century World of Diogenes of Oinoanda. P. Gordon. University of Michigan Press 1996.

Presenta Diògenes no com a mer expositor ortodox de la filosofia epicúria i situa la seva obra en l’àmbit de la segona sofística i de l’època del retorn als clàssics.


PARADOSIS & SURVIVAL. Three Chapters in the History of Epicurean Philosophy. D. Clay. University of Michigan Press 1998.Sobre l’actualitat de les recerques a Enoanda


ANATOLICA EPIGRAPHICA 40 (2007). The inscription of Diogenes of Oinoanda. M. F. Smith, J. Hammerstaedt. Es pot descarregar aqui.


ANATOLICA EPIGRAPHICA 39 (2006). Zum Text der Epikureischen Inschrift des Diogenes von Oinoanda (en alemany). Es pot descarregar aquí.Sobre Epicur


EPICUR. J. M. Rist. Ed. Obrador Edèndum 2009.


THE GREEK ATOMISTS AND EPICURUS. C. Bailey. Oxford University Press 1928; reimp. Russell & Russell 1964.


EPICURUS. G. A. Panichas. Twayne Publishers 1967.


EPICURUS AND HIS PHILOSOPHY. N. W. De Witt. The World Publishing Company 1967. 


LA REBELIÓN DE EPICURO. B. Farrington. Ediciones de cultura popular 1968.


EPICURO. C. García Gual. Alianza editorial 1981.


EPICURO. F. Otto. Ed. Sexto piso 2006.


EPICURO. P. Innocenti. La Nuova Italia 1975.Fragments i testimonis d’Epicur


EPICUR. Lletres. Fundació Bernat Metge, Ed. Alpha 1975.

Text grec i traducció catalana de les Cartes a Heròdot, a Pítocles i a Meneceu.


EPICUR. Ètica. Ed. Proteus 2008.

Recull de fragments sobre ètica.


EPICUREA. H. Usener. Ed. Bompiani 2002.

Recull de fragments i testimonis sobre Epicur. Text grec i/o llatí amb traducció italiana.


EPICURO. Obras. Ed. Tecnos 1991.

Traducció a l’espanyol de les Cartes, les Màximes Capitals, les Sentències Vaticanes i resta de fragments.


EL PENSAMIENTO ANTIGUO II. R. Mondolfo. Ed. Losada 2003.Estudis sobre l’epicureisme i l’atomisme en general


EL EPICUREISMO. E. Lledó. Ed. Taurus 1995.


EL SENTIDO DE LA NATURALEZA EN EPICURO. J. L. García Rúa. Ed. Comares 1996.


EL MATERIALISMO DE EPICURO Y LUCRECIO. M. Rodríguez Donís. Universidad de Sevilla 1996.


LOS MATERIALISTAS DE LA ANTIGUEDAD. P. Nizan. Ed. Fundamentos 1971.


DEMÓCRITO Y EL MATERIALISMO. A. Llanos. Ed. Ameghino.


DIFERENCIA DE LA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA EN DEMÓCRITO Y EPICURO. K. Marx. Ed. Ayuso 1971.


EPICURO. ÉTICA. La génesis de una moral utilitaria. C. García Gual i E. Acosta Mendez. Ed. Barral 1974.


ESTUDIOS SOBRE LA MORAL DE EPICURO Y EL ARISTÓTELES ESOTÉRICO. E. Acosta Mendez. Fund. Juan March 1977.


LA MORAL DE EPICURO. A. Pasquali. Monte Avila ed.


LA MORAL DE EPICURO. J. M. Guyau. Ed. Americalee 1943.


EPICURO Y SUS DIOSES. A. J. Festugière. Ed. Eudeba 1960.


LA CONCIENCIA MORAL. DE HOMERO A DEMÓCRITO Y EPICURO. R. Mondolfo. Ed. Eudeba 197.


ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ. Los fragmentos antropológicos de Demócrito de Abdera. Universitat de València 2010.


LUCRECIO: LA FILOSOFÍA COMO LIBERACIÓN. A. Cappelletti. Monte Avila ed. 1987


LA FILOSOFÍA HELENÍSTICA. A. Long. Alianza editorial 1977.


HISTORIA DE LA FILOSOFIA ANTIGUA. W. Windelband. Ed. Nova, Buenos Aires.


THE CAMBRIDGE COMPANION TO EPICUREANISM. Cambridge University Press 2009.


THE SCULPTED WORD. Epicureanism and Philosophycal Recruitment in Ancient Greece. B. Fischer. University of California Press 1982.


EPICURUS. His continuing influence and contemporany relevance. Diversos autors. RIT Cary Graphic Art Press 2003.


EPICURUS AND DEMOCRITEAN ETHICS. An Archaeology of Ataraxia. J. Warren. Cambridge University Press 2002.


STUDIES IN EPICURUS AND ARISTOTLE. P. Merlan. Otto Harrassowitz. Wiesbaden 1960.


TWO STUDIES IN THE GREEK ATOMISTS. D. Furley. Princeton University Press 1967.


HELLENISTIC PHILOSOPHY OF MIND. J. E. Annas. University of California Press 1992.


LUCRÈCE. D. Furley. Foundation Hardt 1978.


ATOMOS IDEA. L’origine del concetto dell’atomo nel pensiero greco. E. Alfieri. Congedo ed. 1979.


Fragments i testimonis dels atomistes


DEMOCRITO. Racolta di frammenti, interpretazione e comentario. Salomon Luria. Ed. Bompiani 2007.

Monumental recull de fragments i testimonis sobre Demòcrit. Text grec i/o llatí amb traducció italiana. Apèndix en rus.


GLI ATOMISTI. Frammente e testimoniaze. V. E. Alfieri. Bari 1936.

Fragments i testimonis dels atomistes traduits a l’italià.


I PRESOCRATICI. H. Diels, W. Kranz. Ed. Bompiani 2006.

Conté fragments i testimonis dels atomistes traduits a l’italià.


HISTORIA DE LA FILOSOFÍA GRIEGA II. La tradición presocrática, desde Parmènides a Homero. W. K. C. Guthrie. Ed. Gredos 1986.

Conté fragments, testimonis i comentaris sobre Leucip i Demòcrit.


LOS FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS III. Ed. Gredos 1986.

Text i comentari dels fragments de Leucip i Demòcrit.


LOS FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield. Ed. Gredos 1970.

Text i comentari dels fragments de Leucip i Demòcrit.


EL PENSAMIENTO ANTIGUO I. R. Mondolfo. Ed. Losada 2003.


DE TALES A DEMÓCRITO. Fragmentos presocráticos. E. Bernabé. Alianza editorial 1988.


EARLY GREEK PHILOSOPHY. J. Burnet. Ed. Adams & Charles Black 1963.

Testimonis i comentaris només sobre Leucip.